Tutki ohjekirjaasi

V60
2021 Early

Pilot Assist

15 Tulokset

Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä

Kuljettajan tukitoiminnot mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* on varustettu erityisellä jarrutustoiminnolla hitaasti kulkevassa liikenteessä ja auton seistessä paikallaan. Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.

Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen

Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle* ja Pilot Assist* -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.

Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä

Kuljettajan tukijärjestelmissä mukautuvalla nopeudensäätimellä* ja Pilot Assist* -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.

video

Pilot Assist*

Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä ja pitämään yllä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Pilot Assist* -toiminnon esitystapa näytössä

Seuraavissa kuvaesimerkeissä näytetään, miten Pilot Assist voidaan näyttää eri yhteyksissä.

Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi

Pilot Assist on ensin valittava ja sitten aktivoitava, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.

Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi

Pilot Assist voidaan deaktivoida ja poistaa käytöstä.

Säätimet toiminnolle Pilot Assist*

Yhteenveto siitä, miten Pilot Assist -toimintoa säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto näytetään näytössä.

Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist*-toimintoa varten

Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.

Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset

Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Pilot Assist* -toiminnon valmiustila

Pilot Assist voidaan deaktivoida ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi tapahtua kuljettajan toimesta tai automaattisesti.

Tilapäinen Pilot Assist* -ohjausavun poiskytkentä

Pilot Assist -ohjausapu voi kytkeytyä tilapäisesti pois päältä ja takaisin päälle ilman edeltävää varoitusta.

video

Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan ajoneuvoon

Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan asettaa aikaetäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*, Pilot Assist* ja etäisyysvaroitus *noudattavat.

Pilot Assist* -toiminnon ja kaista-avustimen välinen ero

Pilot Assist on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton omalla kaistalla ja ylläpitämään oikeaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon. Kaista-avustin* on toiminto, joka voi samaan tapaan auttaa tietyissä tilanteissa vähentämään vaaraa auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan.

Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa

Kuljettajan tukijärjestelmät mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.