Liikenneinformaatio

Liikennehäiriöt kartalla

Päivitetty 5/18/2020

Liikennehäiriöt kartalla

Navigointijärjestelmä* ottaa vastaan tietoa liikennetapahtumista ja liikennehäiriöistä ja näyttää sen kartalla.

Huomio

Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla alueilla/kaikissa maissa.

Liikennetietojen peittoalueet laajenevat jatkuvasti.

Käyttäjä voi valita kartalla näytettävät liikenteeseen liittyvät tiedot.

Liikennehäiriöt, kuten runsas ja hidas liikenne, tietyöt ja liikenneonnettomuudet, näytetään eri symbolein, jos karttaa on lähennetty riittävästi.

P5-1717-Navigation, road work symbol

Tämä esimerkiksi on tietyön symboli. Suuremmat liikenteen häiriöt osoitetaan lisäksi punaisella viivalla tien vieressä. Viivasta näkee samalla, kumpaa ajosuuntaa häiriö koskee - jos häiriö koskee molempia ajosuuntia, tieosuus on merkitty viivalla molemmin puolin.

Tietoa liikennehäiriöstä

Painakaa liikennehäiriön symbolia.

Tietokortti näytetään. Tiedoissa voi olla esim. liikenteen häiriön sijainti ja kadun nimi/tien numero ja häiriön tyyppi/laajuus/kesto.

Liikennehäiriön välttäminen

Jos reitin varrella on liikennehäiriöitä, voidaan valita vaihtoehto Vältä. Järjestelmä laskee toisen reitin.

Kattavammat liikennetiedot

Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.

Jos auto on yhdistetty internetiin, myös kattavampia liikennetietoja voidaan vastaanottaa RTTI:nReal Time Traffic Information avulla.


Oliko tästä apua?