Navigointi

Navigointijärjestelmä* keskinäytössä

Päivitetty 5/18/2020

Navigointijärjestelmä* keskinäytössä

Navigointijärjestelmän näyttäminen ja käsittely tapahtuu monella eri tavalla, esim. keskinäytön välityksellä.

P5/P6-1746-Overview centerdisplay

Kaikki navigointijärjestelmän asetukset tehdään keskinäytön kautta. Tässä kuljettaja valitsee kartan näyttötavan tai ilmoittaa määränpään.

Jos keskinäytössä ei näy karttakuvaa, painakaa ylintä (navigointijärjestelmän) osanäkymää.

Missä olen?

Mikä on auton maantieteellinen sijainti juuri tällä hetkellä?

  • Painakaa kartalla olevaa autosymbolia (sininen kolmio) – tiedot näytetään suoraan kartalla.

Autosymbolin löytäminen kartalta

P5-1717-Navigation, crosshair symbol

Kauemmas ja lähemmäs zoomaamisen sekä kartalla liikkumisen jälkeen voi joskus olla vaikeaa löytää takaisin auton sijaintipaikkaan. Painamalla hiusristikkoa kartta palautetaan seuraamaan autosymbolia.

Pohjoinen tai ajosuunta ylöspäin kartalla

P5-1717-Navigation, compass symbolP5-1717-Navigation, compass car direction symbol

Auton liikkuminen suhteessa karttaan voidaan näyttää kahdella eri tavalla. Vaihtakaa kartalla pohjoinen tai ajosuunta ylöspäin painamalla symboleja.

Kun pohjoinen on kartalla ylöspäin, autosymboli liikkuu kartalla kulloiseenkin ilmansuuntaan. Jos autosymboli liikkuu kartalla vasemmalle, auto kulkee länteen.

Kun autosymboli osoittaa ylöspäin, kartta pyörii sen alla auton kääntymisestä riippuen. Kompassisymboli näyttää aina, missä suunnassa pohjoinen (N) on kartalla ja kompassin keskiö näyttää, mihin suuntaan auton keula osoittaa.

Merkit kompassissa

kompassisuunta

N

Pohjoinen

NE

Koillinen

E

Itä

SE

Kaakko

S

Etelä

SW

Lounas

W

Länsi

NW

Kaakko

2D- tai 3D-näyttö

P5-1717-Navigation, 2D symbolP5-1717-Navigation, 3D symbol

Vaihtakaa 2D- ja 3D-näytön välillä painamalla symboleja.

3D-näyttötavassa auton ajosuunta näytetään aina ylöspäin. Kartta pyörii autosymbolin alla auton kääntymisestä riippuen. Kompassi näyttää aina, missä suunnassa pohjoinen (N) on kartalla ja kompassin keskiö näyttää, mihin suuntaan auton keula osoittaa. Kartan mittakaavaa ei näytetä 3D-tilassa.

2D-näyttötavassa pohjoinen on kartalla ylöspäin ja autosymboli liikkuu kartalla kulloiseenkin ilmansuuntaan.

Zoomaus lähemmäs

Suurentakaa karttaa painamalla nopeasti kaksi kertaa sormella keskinäyttöä tai laittakaa kaksi sormea keskinäytölle ja siirtäkää niitä poispäin toisistaan.

Zoomaus kauemmas

Pienentäkää karttaa painamalla nopeasti kerran kahdella sormella keskinäyttöä tai laittakaa kaksi sormea yhdessä keskinäytölle ja siirtäkää niitä kohti toisiaan.

Vieritys

Asettakaa sormi kartalle pyyhkäiskää haluamaanne suuntaan ja vapauttakaa. Vieritystoimintoa voidaan käyttää vain, kun kartta on suurimmassa koossaan, ei pienennettynä.

Otsikkonäytön vaihtaminen

Maksimoikaa kartta ja painakaa karttaotsikkoa keskinäytössä ylimpänä. Valitkaa seuraavien kartalla näytettävien otsikkonäyttöjen väliltä:

  1. Määränpää (Destination), tuloaika (ETA) tai jäljellä oleva matka-aika (RTA) ja etäisyys määränpäähän (Distance). Vaihtoehdon ETA tai RTA valitseminen: ks. kohta "Reitin ja opastuksen asetukset".
  2. Nykyinen sijainti osoitteena (Address) tai koordinaatteina (Coordinates). Koordinaattien näytössä näkyy myös korkeus merenpinnasta (Altitude). Valitaksenne osoitteen ja koordinaattien välillä katsokaa kohtaa "Kartan asetukset".

Oliko tästä apua?