Navigointi

Navigointijärjestelmän* aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 5/18/2020

Navigointijärjestelmän* aktivointi ja deaktivointi

Navigointijärjestelmä aktivoituu automaattisesti avattaessa kuljettajan ovi ja poistuu toiminnasta vasta kuljettajan lukitessa auton ja poistuessa sen luota.

Navigoinnin aktivointi

P5/P6-1746-Navigation, Home view, home button
Navigointijärjestelmän osanäkymä
Kotipainike

Näyttäkää karttakuva keskinäytössä painamalla kotinäkymässä ylintä osanäkymää (1).

Jos keskinäytössä ei näytetä navigointijärjestelmän osanäkymää, painakaa kotipainiketta (2) lyhyesti kerran ja painakaa sitten navigointijärjestelmän osanäkymää (1).

Sen jälkeen näytetään senhetkisestä alueesta kartta, jossa autoa symboloi sininen kolmio.

P5-1507-Navigation, launch fullscreen icon

Näyttäkää karttakuva koko keskinäytössä painamalla tätä symbolia.

Varoitus

Huomioitavaa:

  • Keskittäkää kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen.
  • Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten.
  • Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johtuen.

Navigoinnin deaktivointi

Navigointijärjestelmää ei voi sulkea, vaan se toimii aina taustalla - se sulkeutuu vasta, kun kuljettaja poistuu autosta ja lukitsee sen.

Huomio

Navigointijärjestelmää voidaan käyttää myös moottorin ollessa sammutettuna. Akkujännitteen ollessa liian alhainen järjestelmä sulkeutuu.


Oliko tästä apua?