Navigointi

Navigointijärjestelmän* aktivointi ja deaktivointi kuljettajan näytössä

Päivitetty 5/18/2020

Navigointijärjestelmän* aktivointi ja deaktivointi kuljettajan näytössä

Navigointijärjestelmä näkyy automaattisesti kuljettajan näytössä, kun määränpää on asetettu. Navigointijärjestelmä voidaan näyttää myös antamatta määränpäätä.

Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.

Painakaa painiketta Asetukset.

Painakaa painiketta My CarNäytötKuljettajan näytön valinnat.

Painakaa radiopainiketta Näytä kartta, jotta navigointijärjestelmä näytetään kuljettajan näytössä, kun määränpäätä ei ole annettu.


Oliko tästä apua?