Navigointi

Navigointijärjestelmän* symbolit ja painikkeet

Päivitetty 5/18/2020

Navigointijärjestelmän* symbolit ja painikkeet

Keskinäytön kartassa näytetään symboleja ja värejä, jotka kertovat eri teistä ja alueista auton ympärillä ja reitin varrella. Vasemmalla näkyy työkalukenttä, jossa on painikkeet eri asetuksia varten.

P5-1717-Navigation, cover inside
Symbolit ja painikkeet kartalla
saapumisaika/jäljellä oleva matka-aika
Etäisyys määränpäähän
Kompassi/vaihtaa välillä pohjoinen ja ajosuunta ylöspäin
Käynnistys
Määränpää/lopullinen kohde
Vaihtaa karttanäkymän 2D:n ja 3D:n välillä
Palauttaa kartan auton seurantaan
Kiinnostava kohde (POI

Point of Interest

)
Liikenneinformaatio
Pienentää (laajennetun näkymän) tai suurentaa karttakuvan (kokonäytöksi)
Auto on suunnitellulla matkareitillä
Minimoi työkalukentän
Toistaa tämänhetkisen ääniopastuksen
Minimoi työkalukentän
Laskee kiertotien
Ääniopastus tilapäisesti päälle/pois päältä
Näyttää matkasuunnitelman opastuspisteet sisältävän luettelon
Määränpään/välietapin antaminen
Keskeyttää opastuksen
Näyttää matkasuunnitelman kiinnostavat kohteet (POI

Point of Interest

) ja liikennetiedot sisältävän luettelon
Seuraava ajoliike
Matkasuunnitelma ja Vaihtoehtoinen matkareitti
Määränpää/lopullinen kohde

Oliko tästä apua?