Navigointi

Usein esitettyjä kysymyksiä navigointijärjestelmästä*

Päivitetty 5/18/2020

Usein esitettyjä kysymyksiä navigointijärjestelmästä*

Seuraavassa on vastauksia joihinkin Sensus Navigation -navigointijärjestelmää koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Auton sijainti kartalla on virheellinen

Navigointijärjestelmä näyttää auton sijainnin noin 20 metrin (65 jalan) tarkkuudella.

Ajettaessa teillä, jotka ovat toisen tien kanssa rinnalla, serpentiiniteillä, useassa tasossa olevilla teillä ja kun on ajettu pitkä matka ilman selviä käännöksiä, on virheille suurempi todennäköisyys.

Korkeat vuoret, rakennukset, tunnelit, sillat, eri tasossa olevat tiet jne. vaikuttavat lisäksi järjestelmän satelliittisignaalien vastaanottoon negatiivisesti, mistä seuraa, että auton sijainnin laskennan tarkkuus voi heikentyä.

Järjestelmä ei aina laske nopeinta/lyhintä tietä.

Reitin laskennassa otetaan huomioon useita tekijöitä, muun muassa tieosuus, tien leveys, tieluokka, liikenteen määrä ja nopeusrajoitukset, jotta teoreettisesti paras mahdollinen tie saadaan selville. Kuljettajan kokemus ja paikallistuntemus voi kuitenkin johtaa tehokkaampaan tievalintaan.

Järjestelmä käyttää esimerkiksi maksullisia teitä tai lauttoja, vaikka kuljettaja on valinnut välttävänsä niitä

Pidempien reittien laskennassa järjestelmä voi teknisistä syistä käyttää vain isompia teitä.

Jos on valittu maksuteiden ja moottoriteiden välttäminen, niitä vältetään mahdollisimman paljon ja käytetään vain, jos muuta kohtuullista vaihtoehtoa ei ole.

Auton sijainti kartalla on virheellinen kuljetuksen jälkeen.

Jos autoa on kuljetettu esimerkiksi lautalla tai junalla, tai sellaisella tavalla, että satelliittisignaalit eivät olleet mahdollisia, voi kestää jopa 5 minuuttia ennen kuin auton sijainti lasketaan oikein.

Autosymboli käyttäytyy epäloogisesti näyttöruudulla renkaanvaihdon jälkeen.

Satelliittivastaanottimen lisäksi myös auton nopeusanturi ja gyroskooppi vaikuttavat auton todellisen sijainnin, nopeuden ja ajosuunnan laskemiseen. Varapyörän asentamisen tai kesä- ja talvirenkaiden välisen vaihdon jälkeen järjestelmän tarvitsee "oppia" uusien pyörien koko.

Jotta järjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suositellaan, että autolla ajetaan hetki teillä, joilla on hyvä satelliittivastaanotto (vapaa näkyvyys).

Karttakuva ei vastaa todellisuutta.

Tieverkon uus- ja kunnostusrakentamista, uusien liikennesääntöjen käyttöönottoa yms. tapahtuu jatkuvasti eikä karttatietokanta sen vuoksi aina ole täydellinen joka tilanteessa.

Tästä syystä karttadataa kehitetään ja päivitetään jatkuvasti - tarkistakaa ajoittain, onko siihen saatavilla päivityksiä.

Autosymboli näytössä hyppää eteenpäin tai pyörii ympäri.

Järjestelmä voi tarvita muutamia sekunteja tunnistaakseen auton sijainnin ja liikkeen ennen kuin lähdette liikkeelle.

Sammuttakaa sekä järjestelmä että auto. Käynnistäkää uudelleen, mutta seiskää hetki paikallanne ennen kuin alatte ajaa.

Karttatiedot eivät ole ajan tasalla

Katsokaa vastaus seuraavan otsikon alta.

Onko viimeisimmät karttatiedot asennettu?

Karttatietoja päivitetään ja parannetaan jatkuvasti. Päivitettäessä kartat tietokoneen ja USB-muistin avulla voidaan näyttää auton kulloinenkin karttaversio. Tarkistakaa autossa oleva karttaversio ja verratkaa sitä saatavilla olevaan karttaversioon, joka on tukitiedoissa osoitteessa volvocars.com.


Oliko tästä apua?