Asetukset

Asetusten nollaus keskinäytössä

Päivitetty 5/18/2020

Asetusten nollaus keskinäytössä

Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.

Kaksi palautustyyppiä

Asetusvalikkoon voi palata kahdella eri tavalla:

  • Tehdasasetusten palautus - puhdistaa kaiken datan ja tiedostot sekä palauttaa kaikki asetukset vakioarvoihin.
  • Nollaa omat asetukset - puhdistaa henkilökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.

Asetusten palauttaminen

Palauttakaa asetukset noudattamalla näitä ohjeita.

Huomio

Tehdasasetusten palautus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Siirtykää eteenpäin kohtaan JärjestelmäTehdasasetusten palautus.

Valitkaa haluamanne palautustyyppi.

Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

Vahvistakaa palautus painamalla OK.

Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa aktiiviselle profiilille tai Nollaa kaikille profiileille.

Valitut asetukset palautetaan.


Oliko tästä apua?