Asetukset

Taulukko keskinäytön asetuksista

Päivitetty 5/18/2020

Taulukko keskinäytön asetuksista

Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton monien toimintojen asetukset ja tiedot on koottu.

Pääkategorioita on seitsemän: My Car, Ääni, Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi ja Järjestelmä.

Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin käyttöoppaan ko. osassa.

Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa Kuljettajaprofiilit-kohteisiin, kun taas toiset ovat globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole sidottuja kuljettajaprofiiliin.

My Car

Alakategoriat

Näytöt

IntelliSafe

Ajotilan valinnat/Yksilöllinen ajotila*

Valot ja valaistus

Peilit ja helppo sisääntulo

Lukitus

Seisontajarru ja jousitus

Tuulilasinpyyhin

Äänentoisto

Alakategoriat

Sävy

Tasapaino

Järjestelmän äänitasot

Navigointi

Alakategoriat

Kartta

Reitti ja opastus

Liikenne

Media

Alakategoriat

AM/FM-radio

DAB*

Gracenote®

TV*

Video

Kommunikaatio

Alakategoriat

Puhelin

Tekstiviestit

Android Auto*

Apple CarPlay*

Bluetooth-laitteet

Wi-Fi

Auton Wi-Fi-yhteyspiste

Automodeemin Internet*

Volvo On Call*

Volvon palveluverkot

Lämmitys ja ilmanvaihto

Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.

Järjestelmä

Alakategoriat

Kuljettajan profiili

Päivämäärä ja kellonaika

Järjestelmän kielet ja yksiköt

Yksityisyys ja tietosuoja

Näppäimistöasettelut

Ääniohjaus*

Tehdasasetusten palautus

Järjestelmätiedot


Oliko tästä apua?