Ilmoitusten käsittely

Ilmoitusten käsittely keskinäytössä

Päivitetty 5/18/2020

Ilmoitusten käsittely keskinäytössä

Keskinäytön ilmoituksia käsitellään keskinäytön näkymissä.

P5-1717-HMI refresh-Message in center display

Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.

Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike (tai useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa) esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.

Uuden ilmoituksen käsittely

Painikkeilla varustetut ilmoitukset:

Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.

Ilmoitus häviää tilakentästä.

Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:

Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.

Ilmoitus häviää tilakentästä.

Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.


Oliko tästä apua?