Keskinäyttö

Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 5/18/2020

Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi

Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.

P5-1717-S90/V90/S90H/V90H/S90L/S90LH-Touch screen-button

Keskinäytön kotipainike.

Kun kotipainiketta käytetään, näyttö himmenee eikä kosketusnäyttö enää reagoi kosketukseen. Ilmastointirivi näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen käynnissä, kuten ilmastointi, ääni, opastus* ja sovellukset. Kun keskinäyttö on himmennetty, näyttöruutu voidaan puhdistaa. Himmennystoimintoa voidaan käyttää myös näytön sammuttamiseen, jotta se ei häiritse ajon aikana.

Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.

Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.

Näytön uudelleenaktivointi - painakaa lyhyesti kotipainiketta.

Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.

Huomio

Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä esitetään kehotus tehdä toimenpide.

Huomio

Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.


Oliko tästä apua?