Keskinäyttö

Keskinäytön kuvaus

Päivitetty 5/18/2020

Keskinäytön kuvaus

Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja. Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.

P5-1717-Screens

Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymäänOikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä..

Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka aktivoidaan tai deaktivoidaan painalluksella. Tietyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja, jotka avaavat ikkunoita säätömahdollisuuksineen. Esimerkkejä näistä ovat Kamera. Head-up-näytön* asetukset tehdään myös toimintonäkymästä, mutta säädöt tehdään ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka esitetään näytön avautuessa.
Sovellusnäkymä – sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Painakaa sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin. Tietyissä tapauksissa päänäkymästä pääsee myös kontekstuaalisiin asetuksiin (esim. Navigointiasetukset) ja kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen (esim. Navigoinnin käyttöohje).
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa on esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa osanäkymä painamalla sitä.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla on tekemistä median kanssa. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt sovellukset tai autotoiminnot, jotka eivät kuulu kotiin missään muista osanäkymistä. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Ilmastointirivi - tiedot ja toimenpiteet esim. lämpötilan ja istuinlämmityksen* säätöä varten. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa symbolia ilmastonäkymän avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.

Huomio

Tarvittaessa ilmastointilaitetta voidaan käyttää keskinäytön mediajärjestelmän jäähdyttämiseen. Tällöin kuljettajan näytössä näkyy viesti Ilmastointijärjestelmä Infotainment-järjestelmää jäähdytetään.


Oliko tästä apua?