Keskinäyttö

Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä

Päivitetty 5/18/2020

Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä

Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.

Kielten lisääminen tai poistaminen asetuksissa

Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta JärjestelmäJärjestelmän kielet ja yksikötNäppäimistöasettelut.

Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.

Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä tekstin syöttämistä varten.

Jos mitään kieltä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistön kieli on sama kuin auton järjestelmäkieli.

Vaihtaminen eri kielten välillä näppäimistössä

P5-1717-All-Keypad change language

Kun joukko kieliä on valittu kohdassa Asetukset, käytetään näppäimistön painiketta vaihtamiseen eri kielten välillä.

Kielen muuttaminen luettelosta käyttämällä näppäimistöä:

Painakaa painiketta pitkään.

Luettelo tulee näkyviin.

Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset, on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.

Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle ja annetaan muita sanaehdotuksia.

Kielen muuttaminen näppäimistöllä näyttämättä luetteloa:

Painakaa painiketta lyhyesti.

Näppäimistö mukautuu luettelon seuraavan kielen mukaiseksi näyttämättä luetteloa.


Oliko tästä apua?