Kuljettajaprofiilit

Kuljettajaprofiilin suojaaminen

Päivitetty 5/18/2020

Kuljettajaprofiilin suojaaminen

Joissakin tapauksissa voidaan haluta, että autossa tehtäviä erilaisia asetuksia ei tallenneta aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kuljettajaprofiili voidaan tällöin suojata.

Huomio

Kuljettajaprofiilin suojaaminen on mahdollista vain auton seistessä paikallaan.

Kuljettajaprofiilin suojaaminen:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta JärjestelmäKuljettajaprofiilit.

Valitkaa Muokkaa profiilia.

Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.

Suojatkaa profiili valitsemalla Suojaa profiili.

Tallentakaa profiilin suojaamisvalinta painamalla Edellinen/Sulje.

Kun profiili on suojattu, autossa tehtäviä asetuksia ei tallenneta siihen automaattisesti. Muutokset on sen sijaan tallennettava manuaalisesti kohdassa AsetuksetJärjestelmäKuljettajaprofiilitMuokkaa profiilia painamalla Tallenna nykyiset asetukset profiiliin. Kun profiili on suojaamaton, asetukset tallennetaan sen sijaan automaattisesti siihen.


Oliko tästä apua?