Kuljettajaprofiilit

Kuljettajaprofiilit

Päivitetty 9/29/2020

Kuljettajaprofiilit

Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten toivomusten mukaisesti ja tallentaa yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin.

Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Jokainen etäavain, paitsi Care Key, voidaan yhdistää henkilökohtaiseen kuljettajaprofiiliin. Kun yhdistettyä avainta käytetään, auto mukautuu käyttämään kyseisen kuljettajaprofiilin asetuksia. Care Key on aina yhdistettynä viimeiseen profiiliin ja asetettuun nopeusrajoitukseen. Tätä profiilia ei voi suojata kuten omaansa.

Mitkä asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin?

Monet autossa tehtävistä asetuksista tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin, jos sitä ei ole suojattu. Autossa tehtävät asetukset ovat joko henkilökohtaisia tai globaaleja. Juuri henkilökohtaiset asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin.

Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä, etuistuimia, navigointia*, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.

Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.

Globaalit asetukset

Globaalit asetukset eivät muutu, kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toiseen. Ne pysyvät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.

Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.

Henkilökohtaiset asetukset

Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.


Oliko tästä apua?