Mittarit ja laitteet kuljettajan näytössä

Ulkolämpötilamittari

Päivitetty 5/18/2020

Ulkolämpötilamittari

Ulkolämpötila näytetään kuljettajan näytössä.

Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.

P5-Temperature gauge in driver display 8 inch and 12 inch

Ulkolämpömittarin sijainti 12-tuumaisessa* ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.

Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa lämpötila-arvoa.

P5-1817-V60-Snowflake symbol in HUD display

Kun ulkolämpötila on alueella -5 °C ... +2 °C (23 °F ... 36 °F), liukkaudesta varoittava lumihiutalesymboli syttyy.

Symboli syttyy myös tilapäisesti head-up -näytössä*, jos auto on varustettu sellaisella.

Vaihtakaa lämpötilamittarin yksiköt ym. keskinäytön päänäkymän järjestelmäasetusten kautta.


Oliko tästä apua?