Symbolit ja ilmoitukset

Cross Traffic Alert*

Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.

-toiminnon ilmoitukset

Päivitetty 5/18/2020

Cross Traffic Alert*

Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.

-toiminnon ilmoitukset

Eräitä Cross Traffic Alert (CTA) -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Ilmoitus

Sisältö

BLIS-anturi

Huolto tarpeen

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..

BLIS-järjestelmä pois

Perävaunu kytketty

BLISBlind Spot Information System ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.

Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti -painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.

Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..


Oliko tästä apua?