Symbolit ja ilmoitukset

Merkki- ja varoitusvalot

Päivitetty 5/18/2020

Merkki- ja varoitusvalot

Merkkivalo- tai varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä puutteesta tai vakavasta viasta.

Punaiset symbolit

P5-1507 Symbol General red

Varoitus

Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään kuljettajan näytössä selventävä teksti-ilmoitus.

Varoitussymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.

P5-1507 Symbol Seatbelt

Turvavyömuistutin

Palaa tai vilkkuu, kun jollakulla autossa olijalla ei ole turvavyötä.

P5-1507 Symbol SRS indicator

Turvatyynyt

Jossakin auton turvajärjestelmistä on havaittu vika.

Lukekaa kuljettajan näytön ilmoitus ja ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

P5-1507 Symbol Brake red

Vika jarrujärjestelmässä

Jarrujärjestelmään on tullut vika.

Lukekaa kuljettajan näytön ilmoitus ja ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

P5-1507 Symbol Park brake

Seisontajarru

Palaa jatkuvasti: seisontajarru on kytketty.

Vilkkuu: seisontajarruun on tullut vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

P5-1507 Symbol Battery

Vika sähköjärjestelmässä

Sähköjärjestelmään on tullut vika.

Lukekaa kuljettajan näytön ilmoitus ja ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

P5P6-1946-Symbol, engine temp warning

Korkea moottorin lämpötila

Moottorin lämpötila on liian korkea. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

P5-1746-ALL-Front collision warning tell tale symbol

Törmäysvaara

City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja suurehkojen eläinten kanssa.

P5-1507 Symbol Oil

Pieni öljynpaine

Moottorin öljynpaine liian pieni. Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa.

Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali, lukekaa kuljettajan näytön ilmoitus ja ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Kellanruskeat symbolit

P5-1507 Symbol General yellow

Tiedotuksia

Johonkin auton järjestelmistä on tullut ongelma. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.

P5-1507 Symbol Brake warning

Vika jarrujärjestelmässä

Jarrujärjestelmään on tullut vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

P5-1507 Symbol ABS brake

Vika ABS-järjestelmässä

Järjestelmä ei toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman ABS-toimintoa.

P5-1746-ALL-Adblue tell tale symbol

AdBlue-järjestelmä (diesel)

AdBlue vähissä tai vika AdBlue-järjestelmässä.

P5-1507-Emissions System symbol

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä

Vika pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

P5-1507 Symbol Fog light rear

Takasumuvalo

Takasumuvalo palaa.

P5-1507-Tyre Pressue System symbol

Rengaspainejärjestelmä

Matala rengaspaine.

Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä symboli vilkkuu ensin n. 1 minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi johtua siitä, ettei järjestelmä voi havaita liian matalaa rengaspainetta tai varoittaa siitä tarkoitetulla tavalla.

P5-1507-Active Bending Light Symbol

Vika valonheitinjärjestelmässä

Valonheitinjärjestelmään on tullut vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

P5P6-20w17-Lane keeping aid, amber colored

Kaista-avustaja

Kaista-avustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.

P5-15w19-Electronic Stability Control-symbol

Vakautusjärjestelmä

Palaa jatkuvasti: järjestelmään on tullut vika.

Vilkkuu: järjestelmä toimii.

P5-1507-Stability system, Electronic Stability Control, sport mode symbol

Vakautusjärjestelmä, sport-tila

Sport-tila on aktivoitu.

Siniset symbolit

P5-1507 Symbol Auto high beam active

Automaattiset kaukovalot

Automaattiset kaukovalot on aktivoitu ja ne palavat.

P5-15w19 Symbol High beam active

Kaukovalot

Kaukovalot palavat.

Vihreät symbolit

P5-1507 Symbol Auto hold

Automaattinen jarru

Toiminto on käytössä ja käyttö- tai seisontajarru vaikuttaa.

P5-1507 Symbol Fog light front

Sumuvalonheittimet

Etusumuvalo palaa.

P5-1507 Symbol Forward lights

Seisonta-/positiovalot

Seisontavalot palavat.

P5-15w19 Symbol Turn indicator left
P5-1507 Symbol Turn indicator right

Vasen ja oikea vilkku

Vilkut käytössä.

Valkoiset/harmaat symbolit

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive

Automaattiset kaukovalot

Automaattiset kaukovalot on aktivoitu, mutta ne eivät pala.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Esi-ilmastointi

Moottorin ja sisätilan lämmitin / ilmastointilaite esi-ilmastoi auton.

P5-1507-Lane Keeping Aid- Active symbol

Kaista-avustaja

Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on havaittu.

Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.

P5-1507 Symbol Rain sensor

Sadetunnistin

Sadetunnistin on aktivoitu.


Oliko tästä apua?