Symbolit ja ilmoitukset

Mukautuvan nopeudensäätimen*

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

symbolit ja ilmoitukset

Päivitetty 5/18/2020

Mukautuvan nopeudensäätimen*

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

symbolit ja ilmoitukset

Useita mukautuvan nopeudensäätimen (ACCAdaptive Cruise Control) -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.

Symboli

Ilmoitus

Sisältö

P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large

Symboli on valkoinen

Auto ylläpitää tallennetun nopeuden.

P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large grey

Adaptive Cruise Contr.

Ei käytettävissä

Symboli on HARMAA

Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.

P5-2017-Adaptive Cruise Control symbol large grey

Adaptive Cruise Contr.

Huolto tarpeen

Symboli on HARMAA

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

P5-1946-Owners manual symbol

Tuulilasin anturi

Anturi tukossa, katso käyttöopasta

Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.

Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti -painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.

Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.


Oliko tästä apua?