Tuulilasin HUD-heijastusnäyttö

Head-up-näytön* asetukset

Päivitetty 5/18/2020

Head-up-näytön* asetukset

Säätäkää tuulilasin head-up-näytön näyttämisasetuksia.

Asetuksia voidaan tehdä, kun auto on käynnistetty ja tuulilasille heijastetaan kuvaa.

Näyttövaihtoehdon valitseminen

Valitkaa head-up-näytössä näytettävät toiminnot.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarNäytötTuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat.

Valitkaa yksi tai useampi toiminto:

  • Näytä navigointi
  • Näytä Road Sign Information -tiedot
  • Näytä kuljettajan tuki
  • Näytä puhelin

Valinta tallennetaan henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.

Valovoiman ja korkeussijainnin säätö

P5-1507-Head Up Display, adjusting brightness and vertical position

Painakaa painiketta Heij. mittaristonäytön säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.

Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta ja korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
Valovoiman vähentäminen
Valovoiman lisääminen
Sijainnin nostaminen
Sijainnin laskeminen
Vahvistakaa

Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin. Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden näyttöjen valovoiman säätö.

Korkeussijainti voidaan tallentaa sähkökäyttöisen* etuistuimen muistitoimintoon kuljettajan oven painikkeilla.

Vaaka-asennon kalibrointi

Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Valitkaa My CarKuljettajan näyttöTuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnatTuulilasinäyttö mittaristonäytön kalibrointi.

Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
Kääntäminen vastapäivään
Kääntäminen myötäpäivään
Vahvistakaa

Oliko tästä apua?