Rengaspaineiden valvonta

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*

Päivitetty 5/18/2020

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*

Rengaspaineiden valvontajärjestelmäIndirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) varoittaa varoitussymbolilla kuljettajan näytössä, kun rengaspaine on liian matala yhdessä tai useammassa auton renkaassa.

P5-2017-Tire Pressure Monitoring System symbol

Tämä symboli syttyy merkiksi alhaisesta rengaspaineesta. Tarkistakaa tällöin rengaspaine keskinäytön sovelluksessa Auton tila.

Jos järjestelmään tulee vika, rengaspaineen varoitussymboli vilkkuu noin minuutin ajan ja jää sitten palamaan.

Järjestelmän kuvaus

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä mittaa eri pyörien väliset pyörintänopeuserot ABS-järjestelmän kautta voidakseen päätellä, onko renkaissa oikea rengaspaine. Jos rengaspaine on liian matala, renkaan läpimitta muuttuu ja siten myös sen pyörimisnopeus. Vertaamalla renkaita toisiinsa järjestelmä voi määrittää, onko yhdessä tai useammassa renkaassa liian pieni paine.

Yleisiä tietoja rengaspaineiden valvontajärjestelmästä

Alla olevissa tiedoissa rengaspaineiden valvontajärjestelmää kutsutaan yleisesti nimellä TPMS.

Jokainen rengas, mukaan lukien vararengas*, on tarkastettava kuukausittain. Tarkastettavan renkaan on oltava kylmä ja siinä on oltava autonvalmistajan rengaspainetarrassa tai rengaspainetaulukossa suosittelema ilmanpaine. Jos auton renkaiden koko on jokin muu kuin valmistajan suosittelema, selvittäkää kyseisten renkaiden oikea rengaspaine.

Turvallisuuden lisäämiseksi entisestään auto on varustettu rengaspaineiden valvontajärjestelmällä (TPMS), joka ilmoittaa, kun yhden tai useamman renkaan paine on matala. Kun matalan ilmanpaineen merkkivalosymboli syttyy, pysäyttäkää auto ja tarkastakaa renkaat mahdollisimman nopeasti ja täyttäkää renkaat oikeaan paineeseen.

Ajaminen liian tyhjillä renkailla voi johtaa renkaiden ylikuumenemiseen, mikä voi aiheuttaa niiden puhkeamisen. Matala rengaspaine heikentää myös polttoainetehokkuutta ja renkaiden käyttöikää, ja se voi vaikuttaa auton käsiteltävyyteen ja sen pysähtymiskykyyn. Huomatkaa, että TPMS ei korvaa tavanomaista renkaiden huoltoa. Oikeiden rengaspaineiden pitäminen renkaissa on kuljettajan vastuulla, myös jos matalan rengaspaineen rajaa ei ole saavutettu niin, että merkkivalosymboli olisi syttynyt.

Auto on varustettu myös TPMS-järjestelmävianilmaisimella, joka ilmoittaa, jos järjestelmä ei toimin oikein. TPMS-järjestelmävianilmaisin on yhdistetty matalan rengaspaineen merkkivalosymboliin. Kun järjestelmä havaitsee toimintahäiriön, symboli vilkkuu kuljettajan näytössä noin minuutin ajan ja palaa sen jälkeen jatkuvasti. Tämä toistuu joka kerta, kun auto käynnistetään siihen asti, kunnes vika on korjattu. Kun symboli palaa, järjestelmän kyky havaita matalia rengaspaineita tai varoittaa niistä voi olla heikentynyt.

Järjestelmävika TPMS:ssä voi aiheutua monesta syystä, esimerkiksi vararenkaan vaihtamisen jälkeen, tai sitten toiset renkaat tai pyörät voivat estää TPMS:ää toimimasta normaalisti.

Tarkistakaa aina TPMS:n merkkivalosymboli, kun yksi tai useampi renkaista on vaihdettu, jotta voitaisiin varmistua siitä, että uusi rengas tai pyörä toimii oikein TPMS:n kanssa.

Muistettavaa

  • Tallentakaa uusi rengaspaine aina järjestelmään renkaan vaihdon tai rengaspaineen muuttamisen jälkeen.
  • Jos vaihdatte autoon muut kuin tehtaalla asennettujen renkaiden kokoiset renkaat, järjestelmä on nollattava uuden rengaspaineen tallentamiseksi näitä renkaita varten virheellisten varoitusten välttämiseksi.
  • Käytettäessä varapyörää* on mahdollista, että rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei toimi oikein pyörien välisten erojen johdosta.
  • Järjestelmä ei poista renkaiden säännöllisen tarkastuksen ja kunnossapidon tarvetta.
  • Rengaspaineiden valvontajärjestelmää ei voida poistaa toiminnasta.

Varoitus

  • Virheellinen rengaspaine voi johtaa rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan menettämään auton hallinnan.
  • Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.

Oliko tästä apua?