Turvallisuus

Whiplash Protection System

Päivitetty 5/18/2020

Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) on suojajärjestelmä, joka vähentää niskan retkahdusvammojen vaaraa. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta etuistuimissa.

WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.

Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan istuma-asento muuttuu. Liike auttaa vaimentamaan osan voimista, jotka voivat aiheuttaa niskan retkahdusvammoja.

Varoitus

WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.

Varoitus

Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa istuinten suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.

P5-1507-Safety-Whiplash Protection System, don't leave any objects on floor or in seats

Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.

Varoitus

Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin.

Jos takaistuimen selkänoja on kaadettu alas, mahdollinen kuorma on kiinnitettävä paikalleen, jotta se ei liu'u eteenpäin etuistuimen selkänojaa vasten mahdollisessa törmäyksessä.

Varoitus

Jos jokin takaistuimen selkänojista on käännetty alas tai jos takaistuimella käytetään selkä menosuuntaan asennettua lasten turvaistuinta, vastaavaa etuistuinta on siirrettävä eteenpäin, jotta se ei kosketa alas käännettyä selkänojaa tai turvaistuinta.

Istuma-asento

Jotta WHIPS suojaa hyvin, kuljettajan ja matkustajien istuma-asennon on oltava oikea eikä järjestelmän toiminta saa olla estynyt millään tavalla.

Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle ennen ajoonlähtöä.

Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman lähellä niskatukea.

WHIPS ja lastenistuin

WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.


Oliko tästä apua?