Pyyhinsulat ja huuhteluneste

Takalasin pyyhinsulan vaihto

Päivitetty 5/18/2020

Takalasin pyyhinsulan vaihto

Pyyhinsulat pyyhkivät veden pois tuuli- ja takalasista. Yhdessä huuhtelunesteen kanssa niiden tarkoitus on puhdistaa ikkunalasit ja varmistaa näkyvyys ajettaessa. Tuulilasin ja takalasin pyyhinsulat voidaan vaihtaa.

Takalasin pyyhinsulan vaihto

P5-1817-V60-Change rear wiper_1

Nostakaa pyyhkimen varsi irti lasista ja vetäkää sulan yläosaa vinosti alas oikealle.

Tarttukaa pyyhkimen varteen keskeltä ja nostakaa se lasilta lukitusasentoon.

Huomio

Kääntömatkan puolivälissä on pysäytin, joka voidaan tuntea vasteena ja joka estää varren putoamisen takaisin takalasille. Pyyhkimen varsi on vedettävä pysäyttimen ohi vaihdettaessa pyyhinsulka.

Tarttukaa kiinni heti sulan keskikiinnikkeen yläpuolelta ja vetäkää vinosti alas oikealle, kunnes sulka irtoaa varresta.

Nostakaa pyyhkimen varren kiinnikkeen kuori ylös. Varokaa, että pyyhkimen varsi ei putoa vahingossa takaisin lasille.

P5-1817-V60-Remove coils hose, rear wiper

Irrottakaa huuhteluletku kiinnikkeestä.

Kiinnittäkää uusi huuhteluletku ja siihen kuuluva pyyhinsulka kiinnikkeeseen. Laskekaa pyyhkimen varren kiinnikkeen kuori alas.

Huomio

Varmistakaa, että letku on samalla tavalla kuin kuvassa. Muuten se saattaa jäädä puristuksiin laskettaessa takaisin alas.

Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni, kuuluu napsahdus. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.

Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.

Tärkeää

Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti. Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan käyttöikää.


Oliko tästä apua?