Pyyhinsulat ja huuhteluneste

Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen

Päivitetty 5/18/2020

Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen

Pyyhinsulat pyyhkivät veden pois tuuli- ja takalasista. Yhdessä huuhtelunesteen kanssa niiden tarkoitus on puhdistaa ikkunalasit ja varmistaa näkyvyys ajettaessa. Tuulilasin ja takalasin pyyhinsulat voidaan vaihtaa.

P5-1717-XC60+XC60 Hybrid-Change wiperblades windscreen

Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se on huoltoasennossa. Huoltoasento aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä, kun auto on paikallaan eikä tuulilasinpyyhkimiä ole kytketty päälle.

Asettakaa pyyhinsulka irrotusasentoon kääntämällä sitä ulospäin varresta, kunnes kuulette naksahduksen.

Painakaa pyyhinsulan kiinnikkeessä olevaa lukituspainiketta ja pitäkää sitä painettuna.

Vetäkää samalla sulka suoraan ulos pyyhkimen varren suuntaisesti.

Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että lukituspainike kiinnittyy.

Kääntäkää sulkaa vartta kohti, kunnes kuulette naksahduksen. Sulka ei ole tällöin enää irrotusasennossa ja se liikkuu jälleen.

Tarkastakaa, että pyyhinsulka on kunnolla kiinni.

Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.

Pyyhinsulat ovat eri pituisia

P5-1507-Wiper blades diffrent length

Huomio

Huomioikaa pyyhinsulkien vaihdon yhteydessä, että ne ovat eri pituiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi kuin matkustajan puoleinen.


Oliko tästä apua?