Service

Ilmastointilaitteen huolto

Päivitetty 5/18/2020

Ilmastointilaitteen huolto

Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.

Vianetsintä ja korjaus

Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Vuodonetsinnässä käytetään ultraviolettivaloa.

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Auton ilmastointilaite käyttää freonitonta kylmäainetta markkina-alueesta riippuen joko tyyppiä R1234yf tai R134a. Tieto auton ilmastointilaitteen käyttämästä kylmäaineesta ilmenee tarrasta joka sijaitsee konepellin sisäpuolella.

Varoitus

Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.

Varoitus

Ilmastointilaitteessa on paineistettua kylmäainetta R1234yf. Normin SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) mukaan saa kylmäainejärjestelmää huoltaa ja korjata vain koulutettu ja sertifioitu asentaja järjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi.


Oliko tästä apua?