Ulkopintojen puhdistus

Automaattinen autopesu

Päivitetty 5/18/2020

Automaattinen autopesu

Auto on pestävä heti sen likaannuttua. Mitä kauemmin auto on likainen, sitä vaikeampi sitä on saada täysin puhtaaksi ja maalipinta saattaa naarmuuntua.

Auton peseminen automaattipesussa on helppo ja nopea tapa saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Volvo suosittelee auton käsinpesua tai automaatti- ja käsinpesun yhdistelmää.

Huomio

Volvo suosittelee, että autoa ei pestä automaattipesussa ensimmäisten kuukausien aikana (koska maalipinta ei ole kovettunut kunnolla).

Tärkeää

Ennen kuin ajatte auton automaattipesuun, kytkekää automaattinen jarrutus auton ollessa paikallaan ja seisontajarrun automaattinen kytkentä pois toiminnasta. Jos toimintoja ei deaktivoida, jarrujärjestelmä tulee juuttumaan auton seistessä paikallaan eikä auto voi rullata.

Tärkeää

Seuraavat ohjeet pätevät autopesuloihin, joissa autoa vedetään liikkuvin pyörin eteenpäin:

  1. Tarkistakaa ennen auton pesemistä, että automaattinen sadetunnistin on pois toiminnasta, koska muutoin pyyhkimet saattavat käynnistyä ja niiden varret vaurioitua.
  2. Tarkistakaa, että sivupeilit on käännetty autoa vasten, mahdolliset lisävalot suojattu ja antennit painettu sisään tai poistettu, koska muutoin ne saattavat vaurioitua automaattipesussa.
  3. Ajakaa sisään automaattipesuun.
  4. Sulkekaa toiminto "Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan" tunnelikonsolissa olevalla painikkeella .
  5. Sulkekaa toiminto "Seisontajarrun automaattinen kytkentä" keskinäytön yläosasta.
  6. Sammuttakaa moottori kääntämällä tunnelikonsolin käynnistyssäädintä myötäpäivään. Pitäkää säädintä tässä asennossa vähintään 2 sekuntia.

Auto on valmis automaattipesuun.

Tärkeää

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti asentoon P, jos yllä olevia vaiheita ei noudateta. P-asennossa pyörät ovat lukittuina, mitä ne eivät saa olla automaattipesun aikana.

Huomio

Huomatkaa, että jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen avaaminen*, auto voi lukkiutua/avautua lukituksesta pesun yhteydessä, jos etäavain on kantaman sisällä.

Jarrujen kokeileminen

Varoitus

Tehkää pesun jälkeen aina koeajo, mukaan lukien seisontajarru, jotta kosteus ja korroosio ei vaikuta jarrujen kitkapintoihin ja heikennä jarrutustehoa.

Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin, kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Kitkalämpö lämmittää ja kuivattaa jarrujen kitkapinnat. Tehkää niin myös erittäin kostealla tai kylmällä säällä käynnistyksen jälkeen.


Oliko tästä apua?