Varokkeet

Varokkeen vaihto

Päivitetty 5/18/2020

Varokkeen vaihto

Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.

Katsokaa varokeluettelosta kyseisen varokkeen sijainti.

Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen taivutettu lanka palanut poikki.

Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka väri ja ampeerilukema ovat samat kuin entisen.

Varoitus

Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai ilmoitettua suurempaa ampeerilukua varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.

Varoitus

Kääntykää valtuutetun Volvo-korjaamon puoleen niiden sulakkeiden osalta, joita ei mainita käyttöoppaassa. Jos varoke vaihdetaan virheellisellä tavalla, sähköjärjestelmä voi vaurioitua vakavasti.


Oliko tästä apua?