Varokkeet

Varokkeet ja sähkökeskukset

Päivitetty 5/18/2020

Varokkeet ja sähkökeskukset

Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.

Varoitus

Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai ilmoitettua suurempaa ampeerilukua varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.

Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee tällöin yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Sähkökeskusten sijainti

P5-1507 Fuse box location, left hand drive

Kuva on kaaviomainen, ulkonäkö voi vaihdella automallista toiseen.

Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa, jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon alla oleva keskus vaihtuu toiselle puolelle.

Moottoritila
Hansikaslokeron alla
Tavara-/kuormatila

Oliko tästä apua?