Tutki ohjekirjaasi

V70
2016 Late

Bluetooth handsfree -puhelin

13 Tulokset

video

Bluetooth® handsfree-puhelin - yleiskatsaus

Katsaus Bluetooth® handsfree-puhelinjärjestelmään.

Bluetooth® -yksikön poistaminen

Bluetooth® -yksikkö (eli sen rekisteröinti) voidaan poistaa autosta. Tämän jälkeen auto ei etsi yksikköä automaattisesti.

Puhelujen käsittely

Toiminnot puhelujen käsittelyyn.

Puhelinluettelo

Auto peilaa yhdistetyn matkapuhelimen puhelinluettelon ja näyttää tämän puhelinluettelon vain matkapuhelimen ollessa yhdistettynä.

Symbolit näytössä

Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää näytön aktiviteetti-/tilakentässä.

Bluetooth® handsfree-puhelin - audioasetukset

Asetuksilla voidaan säätää puhelun äänenvoimakkuutta, äänentoistolaitteiston voimakkuutta ja soittoäänen voimakkuutta.

video

Bluetooth® handsfree-puhelin

Bluetooth®-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti autoon.

Kaukosäädin*

Kauko-ohjainta voidaan käyttää ääni- ja mediajärjestelmän kaikille toiminnoille. Kaukosäätimen painikkeilla on vastaavat toiminnat kuin painikkeilla keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.

Bluetooth® -yksikön automaattinen yhdistäminen

Kun yksi tai useampi Bluetooth®-yksikkö on rekisteröity autoon, viimeksi yhdistetty yksikkö yhdistetään automaattisesti käynnistettäessä auto.

Bluetooth® -yksikön kytkeminen irti

Kun Bluetooth®-yksikkö on auton toiminta-alueen ulkopuolella, se kytketään automaattisesti pois päältä.