Pyörän vaihto

Nosturi*

Päivitetty 7/23/2018

Nosturia käytetään auton nostamiseen, esim. renkaanvaihdon yhteydessä.

Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla hyvin voideltu.

Huomio

Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä rengasrikon yhteydessä. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.

Työkalut – uusi sijainti

Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki kierretään kokoon oikeaan asentoon, jotta se mahtuu paikalleen.

Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä. Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa on nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin autossa.

Tärkeää

Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.

Huomio

Jos kuormalattiassa oleva lattialuukku ei ole kiinni, turvalukitus ei toimi.


Oliko tästä apua?