Pyörän vaihto

Pyörän vaihto - asennus

Päivitetty 7/23/2018

On tärkeää, että pyörän asennus tehdään oikealla tavalla.

Asennus

Varoitus

Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on nostettu ylös auton tunkilla.

Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen paikkaan.

Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.

Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit kunnolla kiinni.

Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi pyöriä.

Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränpultit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.

Asettakaa muovihatut takaisin pyöränruuveille.

Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.

Huomio

  • Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
  • Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.

Huomio

Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla asennettaessa.


Oliko tästä apua?