Audioasetukset

Android Auto* -asetukset

Päivitetty 7/23/2018

Ensimmäistä kertaa Android Auto -sovellukseen liitettynä olevan puhelimen asetukset.

Automaattinen käynnistys

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ViestintäAndroid Auto ja valitkaa asetus:

  • Merkitkää valintaruutu – Android Auto käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto liitetään.
  • Poistakaa valintaruudun merkintä – Android Auto ei käynnisty automaattisesti, kun USB-johto liitetään.

Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20 Android-laitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi laite yhdistetään, vanhin poistetaan.

Luettelo voidaan tyhjentää palauttamalla tehdasasetukset, ks. kappale "Asetusten palauttaminen asetusnäkymässä".

Järjestelmän äänenvoimakkuudet

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ÄäniJärjestelmän äänitasot ja tehkää seuraavien asetukset:

  • Ääniohjaus
  • Navigointi
  • Soittoääni

Oliko tästä apua?