Audioasetukset

Apple CarPlay* -asetukset

Päivitetty 7/23/2018

Apple CarPlay -yhdistetyn puhelimen asetukset.

Automaattinen käynnistys

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ViestintäApple CarPlay ja valitkaa asetus:

  • Merkitkää valintaruutu – Apple CarPlay käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto liitetään.
  • Poistakaa valintaruudun merkintä – Apple CarPlay ei käynnisty automaattisesti, kun USB-johto liitetään.

Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20 Apple-laitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi laite yhdistetään, vanhin poistetaan.

Luettelo voidaan tyhjentää palauttamalla tehdasasetukset, ks. kappale "Asetusten palauttaminen asetusnäkymässä".

Järjestelmän äänenvoimakkuudet

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ÄäniJärjestelmän äänitasot ja tehkää seuraavien asetukset:

  • Ääniohjaus
  • Navigointi
  • Soittoääni

Oliko tästä apua?