Audioasetukset

Audioasetukset

Päivitetty 7/23/2018

Äänentoistojärjestelmä on esiasetettu optimaaliselle äänentoistolle, mutta sitä voidaan mukauttaa tarpeiden mukaan.

Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.

Optimaalisen äänentoiston asetus

Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän yhdistelmän osalta. On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton nopeuden.

Ääniasetukset selostetaan omistajainformaation ko. osassa. Asetuksiin pääsemiseksi avatkaa päänäkymä ja painakaa AsetuksetÄäni.

Aktiivinen äänenvaimennus*

Jotkut autot on varustettu aktiivisella äänenvaimennustoiminnolla, joka vaimentaa moottorin ääntä äänentoistojärjestelmän avulla. Auton katossa olevat mikrofonit aistivat häiritsevät äänet ja äänentoistojärjestelmä lähettää vastaääniä melun vaimentamiseksi.

P5–1507–ANC mic positions

Mikrofonit auton katossa.

Huomio

Älkää peittäkö auton mikrofoneja, äänijärjestelmästä voi tällöin tulla kumiseva ääni.


Oliko tästä apua?