Audioasetukset

Puhelimen asetukset

Päivitetty 7/23/2018

Yhdistetyn puhelimen asetukset.

Puhelin

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ViestintäPuhelin ja valitkaa asetukset:

  • Soittoäänet - valitaan soittosignaali. On mahdollista käyttää soittosignaalia puhelimesta tai autosta. Tietyt puhelimet eivät ole täysin yhteensopivia ja siten ei ole mahdollista käyttää puhelimen soittosignaaleja autossa. Yhteensopivuus, katsokaa support.volvocars.com.
  • Kontaktien lajittelujärjestys - valitaan yhteystietoluettelon lajittelujärjestys.

Puheluilmoitukset Head-up-näytössä*, katsokaa osaa "Head-up -näyttö".


Oliko tästä apua?