Vaihteisto

Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*

Päivitetty 7/23/2018

Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa vaihdetta käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.

Ohjauspyörän vaihtamisvipujen aktivointi

Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:

Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää kohti.

Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.

P5-1519-XC90-Gear mode D in driver display

Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.

Manuaalinen vaihdeasento

Vaihdeasennossa M ohjauspyörän vaihtamisvivut ovat automaattisesti aktivoituina.

P5-1507-XC90- manual gear ind driver display

Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla käsinvaihtoasennossa.

Vaihtaminen

Vaihtaminen yhdellä portaalla:

Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.

P5-1507-gear shift paddels
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.

Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella.

Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan näytössä oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin vaihdetta.

Toiminnon sulkeminen

Manuaalinen sulkeminen vaihdeasennossa D

Kytkekää ohjauspyörän vaihtamisvivut pois vetämällä oikeaa vipua (+) ohjauspyörää kohti, kunnes valittuna olevan vaihteen numero kuljettajan näytössä sammuu.

Automaattinen sulkeminen

Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä. Merkkinä tästä valittuna olevan vaihteen numero sammuu.

Poikkeuksena on moottorijarrutustilanne - tällöin vivut ovat aktivoituna niin kauan kuin moottorijarrutus jatkuu.

Vaihdeasennossa M automaattista sulkemista ei tapahdu.


Oliko tästä apua?