Tutki ohjekirjaasi

V90 Cross Country
2017

Etäavain

16 Tulokset

Red Key – Rajoitettu etäavain*

Red Key mahdollistaa sen, että auton omistaja asettaa rajoituksia auton tietyille ominaisuuksille. Rajoitukset on ajateltu tukevan auton ajamista turvallisella tavalla, esim. sen ollessa lainattuna.

Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä

Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea taulukosta.

Jännitetilat

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.

Kuljettajaprofiilin valitseminen

Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on valittuna, kun auton lukitus avataan. Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa, kun auton lukitus on avattu.

Kuljettajaprofiilit

Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten toivomusten mukaisesti ja tallentaa yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin.

Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.

Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä etäavaimella.

Elektroninen käynnistyksenesto

Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman käynnistämisen.

Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit

Auto on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä* ja siinä on sen vuoksi useita sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin autossa.

Kuljettajaprofiilin tuonti USB:stä tai vienti USB:hen

Henkilökohtaiset asetukset, jotka on tallennettu kuljettajaprofiileihin, voidaan viedä/tuoda muihin autoihin USB-liitännän kautta.

Lukot ja etäavaimet

Auto voidaan lukita/lukitus avata monella tavalla. Autoon on myös olemassa erityyppisiä avaimia.

Lukitseminen/lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla

Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm. lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos etäavaimen paristo on loppunut.

Etäavaimen pariston vaihto

Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.

Etäavain

Etäavain lukitsee ovet ja takaluukun / avaa niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa, jotta auto voidaan käynnistää.

Etäavaimen käyttöetäisyys

Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä etäisyydellä autosta.

Irrotettava avainliuska

Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.

Kuljettajaprofiilin muokkaus

Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.