Keskinäyttö

Keskinäytön kuvaus

Päivitetty 7/23/2018

Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja. Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.

P5-1546-Screens

Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään

Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.

.

Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka aktivoidaan/deaktivoidaan painalluksella. Tietyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja, jotka avaavat ikkunoita säätömahdollisuuksineen. Esimerkkejä näistä ovat Kamera ja pysäköintitoiminnot.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka esitetään näytön avautuessa.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Painakaa sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko-/liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin.
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa on esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa osanäkymä painamalla sitä.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla on tekemistä median kanssa. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt sovellukset/autotoiminnot, jotka eivät kuulu kotiin missään muista osanäkymistä. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Ilmastointirivi - informaatio ja suora vuorovaikutus lämpötilan, istuinlämmityksen ja puhaltimen tason asettamiseksi. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa symbolia ilmastonäkymän avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.

Oliko tästä apua?