Käyttösäätimet

Karttanavigoinnin näytöt ja käyttösäätimet

Päivitetty 7/23/2018

Sensus Navigation -järjestelmän näyttäminen ja käsittely tapahtuu monella eri tavalla, esim. kuljettajan näytön, head-up-näytön ja puhekäskyjen välityksellä.

Keskinäyttö

P5-15w07-Overview centerdisplay

Keskinäytössä voidaan käsitellä kaikkia navigointijärjestelmää koskevia toimintoja, esim. tehdä kartta-asetukset ja antaa määränpää.

Jos keskinäytössä ei näy karttakuvaa - painakaa kotinäkymän ylimmällä valikkorivillä Navigointi.

Kuljettajan näyttö

P5-15w07-Overview-DIM 12

Kartta näytetään ainoastaan, jos autossa on 12" kuljettajan näyttö.

Ajon aikana kuljettajaa opastetaan puheopastuksella ja kuljettajan näytön ohjeilla. Kuljettajan näytön karttanäyttö voidaan aktivoida myös ilman annettua määränpäätä.

Ohjauspyörän oikea painikesarja ja kuljettajan näyttö

Ohjauspyörän oikeanpuoleisilla painikkeilla voidaan hallita tiettyjä karttanavigoinnin toimintoja, esim. Vie minut kotiin ja Peruuta opastus. Jos kuljettajan näytössä näkyy viesti, se on kuitattava ennen kuin valikko näkyy.

P5-1617-Navi-App menu and right steering wheel switch (RoW)
Valikon avaaminen/sulkeminen. Valikko suljetaan automaattisesti, jos mitään toimintoa ei tehdä vähään aikaan tai tiettyjä valintoja varten
Selatkaa valikoiden välillä.
Selatkaa valikkovalintojen välillä.
Vahvistakaa tai merkitkää valinta.

Head-up-näyttö*

P5-1507-Navi HUD information

Karttanavigointi tuulilasilla.

Kuljettaja voi saada opastusta ja tietoja navigointijärjestelmältä myös head-up-näytöstä tuulilasin alaosasta.

Navigointitietojen näyttö voidaan kytkeä pois ja tietokentän sijaintia voidaan säätää.

Puheohjaus

Monia toimintoja voidaan ohjata myös puhekäskyillä.

P5–1507–Voice control symbol

Painakaa ohjauspyörän painiketta, odottakaa merkkiääntä ja sanokaa esim.: "Aja kohteeseen Koti".


Oliko tästä apua?