Käyttösäätimet

Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin näyttöön

Päivitetty 7/23/2018
P5-1507-Keypad layout handwrite
Alue kirjainten/merkkien syöttöä varten.
Tekstikenttä, johon kirjaimet/merkit tulevat sitä mukaa, kun niitä piirretään näyttöön.
Ehdotuksia kirjaimiksi/merkeiksi. Luetteloa voi vierittää.
Välilyönti.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa lyhyesti poistaaksenne kirjaimen/merkin kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan kirjaimen/merkin poistamiseksi jne.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön näppäimistöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.

Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin

Kirjoittakaa merkki/kirjain käsin kirjoitettavien kirjainten alueelle (1).

Joukko ehdotuksia merkeistä tai kirjaimista näytetään (3). Todennäköisin näytetään ylimpänä luettelossa.

Syöttäkää merkki/kirjain odottamalla lyhyt hetki.

Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain syötetään. On myös mahdollista valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki - painakaa haluamaanne merkkiä/kirjainta luettelossa.

Käsin syötetyn merkin/kirjaimen poistaminen/muuttaminen

P5-1507-Keypad_erase_handwriting

Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).

Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:

  • Painakaa luettelossa (3) kirjainta, jota oikeastaan tarkoitetaan.
  • Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja uudelleen aloittamiseksi.
  • Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta vasemmalle

    Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.

    kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
  • Ruksin painaminen tekstikentässä (2) poistaa kaiken syötetyn tekstin.

Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on kirjoitettu käsin

P5-1507-Keypad_new row

Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttään

Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.

.


Oliko tästä apua?