Sensus Navigation

Sensus Navigation*

Päivitetty 7/23/2018

Sensus Navigation on satelliittipohjainen liikenneinformaatio- ja opastusjärjestelmä.

Sensus Navigation opastaa määränpäähän ja antaa tietoja matkan varrella - se informoi tilanteista, jotka voivat vaikeuttaa ajamista, esim. onnettomuuksista ja tietöistä, sekä näyttää tällöin vaihtoehtoiset matkareitit.

On mahdollista lisätä matkasuunnitelma, etsiä POI-kohteita (Point of interest) matkareitin varrelta, tallentaa omia suosikkipaikkoja yms.

Sensus Navigation näyttää auton tarkan sijainnin ja osaa mahdollisten harhaan joutumisten yhteydessä aina opastaa määränpäähän.

Järjestelmän ymmärtämiseksi mahdollisimman hyvin suositellaan tutustumista tämän käyttöoppaan tietoihin.

Käytännön hyödyn lisäksi Sensus Navigation myötävaikuttaa myös parempaan ympäristöön helpottamalla etenemistä ja valitsemalla parhaan reitin riippumatta siitä, mitä asetuksia kuljettaja on tehnyt.


Oliko tästä apua?