Mukavuuspalvelut

Volvo On Call -sovellus

Päivitetty 7/23/2018

Volvo On Call -käyttäjänä auton omistajalla on käytettävissään sovellus, jonka avulla hän voi olla mobiililaitteen välityksellä yhteydessä pysäköityyn autoonsa.

Video thumbnail

Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.

Sovellusta päivitetään jatkuvasti, mistä voi aiheutua, ettei tämä tieto vastaa käytettävissä olevaa toimintaa. Lisätietoja Volvo On Call-toiminnosta , ks. support.volvocars.com.

Sovellus on saatavana iOS-, Android- ja Windows Mobile -käyttöjärjestelmiin. Ladatkaa se Applen AppStore-, Windows Phone Store- tai Google Play -kaupasta.

Henkilökohtainen Volvo ID -tunnus tarvitaan sovelluksen ja Volvon kytkettyjen palvelujen käyttämiseen.

Auton paikantaminen

Auton sijainti esitetään kartalla ja on mahdollista saada opastus autolle. On myös olemassa digitaalinen kompassi, joka osoittaa kuljettajalle oikean suunnan. Auton äänitorvi ja vilkut on mahdollista aktivoida, noin 100 metrin/ jaardin sisällä, etsimisen helpottamiseksi.

Määränpään lähettäminen autoon

Sovelluksella voidaan käyttää toimintoa Send to Car määränpään (esim. hotelli, kaupat, elokuvateatterit, ravintolat, huoltoasemat) lähettämiseen autoon. Määränpään sijainti on tämän jälkeen käytettävissä auton navigointijärjestelmässäKoskee järjestelmää Sensus Navigation.. Jos auton navigointijärjestelmä ei ole tehdasasennettu, on auton konfiguraatio päivitettävä Volvon jälleenmyyjän toimesta, jotta Volvo On Call-sovellus tietäisi, että se voi lähettää määränpään autoon. Katsokaa toiminnon Send to Car ohjeet osoitteesta support.volvocars.com.

Auton kuljettajan näyttö

Tämä toiminto antaa kuljettajalle pääsyn moneen tietoon: polttoainemäärä, jäljellä oleva ajomatka jäljellä olevalla polttoainemäärällä, keskimääräinen polttoaineenkulutus, keskinopeus, matka- ja välimatkamittarin lukema.

Auton tarkastus

Sovellus tekee autolle "terveystarkastus" ja näyttää tiedot polttimoista, jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.

Ajopäiväkirja

Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta viimeisimpien 40 päivän aikana voidaan ladata ja tallentaa. On myös mahdollista viedä kaikki tai valitut matkat sovelluksesta taulukkolaskentaformaattina ja lähettää sähköpostiosoitteeseen. Tämä soveltuu esim. työmatkoille.

Ajopäiväkirjatoiminto on mahdollista sulkea. Tällöin auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen matkan jälkeen.

Auton tiedot

Perusdata autosta, kuten malli, rekisterinumero ja VIN-numero ovat helposti käytettävissä.

Varkausilmoitus

Jos auton hälytys aktivoituu, kuljettaja saa tietää tämän mobiililaitteensa kautta.

Ovien etälukitus

Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita ja avata auton lukituksen. Turvallisuussyistä vaaditaan aina tunnussana sovellusta varten auton lukituksen etäavauksen yhteydessä. Salasanana toimii henkilökohtainen Volvo ID.

Lämmittimen etäkäynnistys

Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se voidaan käynnistää suoraan tai ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana.

Moottorin etäkäynnistys (ERS)

Tietyt automallit ja markkina-alueet.

Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start) tarkoittaa, että auton moottori käynnistetään etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi mukavuuslämpötilaan ennen ajoonlähtöä. Jotta autolla voidaan lähteä ajoon, pitää ajotila aktivoida, tämä tehdään samalla tavalla kuin käynnistettäessä moottori.

Lämmitys- ja viilennyslaitteisto käynnistyy automaattisilla asetuksilla. Etäkäynnistetty moottori on aktivoituna enintään 15 minuuttia, sen jälkeen se sammutetaan. Etäkäynnistyksen 2 aktivoinnin jälkeen pitää moottori käynnistää tavanomaisella tavalla ennen kuin etäkäynnistystä voidaan jälleen käyttää.

Moottorin etäkäynnistys voidaan saada vain automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin.

Varoitus

Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää seuraavien kriteerien täyttymistä:

  • Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
  • Autossa tai sen ympärillä ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
  • Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja eläimille.

Huomio

Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa myös huomioon paikalliset/kansalliset äänitasoa koskevat säännöt/määräykset, kun moottori on käynnissä.

Esi-ilmastointi

Esi-ilmastoinnilla valmistellaan auton käyttöjärjestelmät ja matkustamo ennen ajoonlähtöä siten, että kuluminen ja energiantarve ajon aikana pienenee. Sovellusta käytetään vastaavalla tavalla kuin lämmittimen etäkäynnistystä.


Oliko tästä apua?