Ylläpito ja huolto

Auton nostaminen

Päivitetty 7/23/2018

Autoa nostettaessa on tärkeää että nosturi tai korjaamonostin/hallinosturi asetetaan sille tarkoitetuille paikoille auton alustassa.

Tasonsäädöllä varustettuja autoja* koskee, että jos autossa on ilmajousitus, tämä suljetaan ennen kuin auto nostetaan ylös. Toiminnon sulkeminen keskinäytön kautta:

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarJousitus .

Valitkaa Jousituksen ja tasonsäädön deaktivointi.

Huomio

Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa varustuksen mukana tulevia ohjeita.

P5-1617-V90 Hoisting points

Kolmiot muovikatteessa osoittavat, mihin nosturinkiinnikeet/nostokohdat (punaisella merkityt) on sijoitettu.

Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, se pitää asettaa jonkin neljästä nostokohdasta alle. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Katsokaa, että nosturin lautanen on varustettu kumisuojuksella, jotta auto on vakaasti eikä vahingoitu. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.


Oliko tästä apua?