Ylläpito ja huolto

Konepellin avaaminen ja sulkeminen

Päivitetty 7/23/2018

Konepelti avataan matkustamossa olevan kahvan tai konepellin alapuolella olevan kahvan avulla.

Konepellin avaaminen

P5-1507 Opening hood
Vapauttakaa konepelti täysin suljetusta tilasta vetämällä polkimien luona olevasta kahvasta.
P5-1617-S90/V90 Opening hood with outer handle
Vapauttakaa konepelti konepellin lukon salvasta kääntämällä konepellin alapuolella olevaa kahvaa vastapäivään ja nostakaa konepelti.

Varoitukset - konepeltiä ei ole suljettu

P5-1507 Symbol General red

Kun konepelti vapautetaan, varoitussymboli ja kuljettajan näytön grafiikka syttyvät ja samalla kuuluu äänimuistutus. Jos auto lähtee rullaamaan, kuuluu varoitussignaali useita kertoja.

Katsokaa lisätietoja grafiikasta osasta "Ovi- ja vyömuistutin".

Huomio

Jos varoitussymboli palaa tai varoitussignaali kuuluu, vaikka konepelti on moitteettomasti kiinni, hakeutukaa korjaamolle – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Konepellin sulkeminen

Painakaa konepeltiä alaspäin, kunnes se laskeutuu omalla painollaan.

Kun konepelti on pysähtynyt konepellin lukkoa vasten, sulkekaa konepelti kokonaan painamalla sitä.

Varoitus

Väliinpuristumisen vaara! Tarkistakaa, että konepellin sulkeutumistie on esteetön, muutoin on henkilövahinkojen vaara.

Varoitus

Tarkistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen. Konepellin pitää pudota kuuluvasti pidikkeisiin molemmilla puolilla.

P5-1617-S90/V90 Hood, slightly open
P5-1617-S90/V90 Hood, closed

Konepelti täysin suljettuna.

Varoitus

Älkää koskaan ajako konepelti avoinna!

Jos ajon aikana havaitaan merkkejä siitä, että konepelti ei ole täysin kiinni, on pysähdyttävä välittömästi ja suljettava se kunnolla.


Oliko tästä apua?