Tutki ohjekirjaasi

V90 Cross Country
2018

Etäavain

16 Tulokset

Irrotettava avainliuska

Päivitetty 7/9/2020

Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.

Jännitetilan valitseminen

Päivitetty 7/9/2020

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.

Etäavaimen pariston vaihto

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.

Huomio

Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun kestoikä vaihtelee sen mukaan, kuinka usein autoa/avainta käytetään.

Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim. paristo heikkoKatso käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.

ja/tai

  • lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä autosta katsoen.

Huomio

Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.

Painikkeettoman avaimenTämä avain tulee valinnaisella avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustettujen autojen mukana. (Key Tag) paristoa ei voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta Volvon tekniseltä palvelulta.

Tärkeää

Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska sitä voidaan edelleen käyttää auton käynnistämiseen.

Avaimen avaaminen ja pariston vaihto

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 1

Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.

Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois avaimesta.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 2

Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.

Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois avaimesta.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 3

Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne kääntää paristoluukkua vastapäivään siten, että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN luona.

Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.

Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua ylöspäin.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery

Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin. Kääntäkää sitten paristo varovasti irti kuvan osoittamalla tavalla.

Tärkeää

Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.

16w17 - SPA - Key insert new battery

Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen paristoliittimiin sormin.

Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin. Työntäkää paristoa sitten eteenpäin, jotta se kiinnittyy kahden muovipidikkeen alle.

Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta se kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen alle.

Huomio

Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on CR2032, 3 V.

Huomio

Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat paristot täyttävät em. kriteerin.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6

Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin CLOSE kohdalle.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7

Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.

Työntäkää kuori sitten takaisin.

Toinen napsahdus osoittaa, että kuori on asettunut oikeaan asentoon ja on kiinni.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8

Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.

Työntäkää kuori sitten takaisin.

Toinen naksahdus on merkki siitä, että kuori on paikallaan.

Tärkeää

Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.


Oliko tästä apua?

Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.

Päivitetty 7/23/2018

Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä etäavaimella.

Lisäetäavaimien tilaaminen

Päivitetty 7/23/2018

Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella. Auton mukana toimitetaan painikkeeton avain, jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen*. Lisää avaimia voidaan tilata myöhemmin.

Etäavaimen käyttöetäisyys

Päivitetty 7/23/2018

Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä etäisyydellä autosta.

Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä

Päivitetty 7/23/2018

Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea seuraavista taulukoista.Katsokaa lisätietoa tyyppihyväksynnästä osoitteesta support.volvocars.com.

Red Key – rajoitettu etäavain*

Päivitetty 7/23/2018

Red Key -avainta käyttämällä auton omistaja voi asettaa rajoituksia tietyille auton ominaisuuksille. Rajoitusten tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa se jollekin.

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla

Päivitetty 7/23/2018

Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm. lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos etäavaimen paristo on loppunut.

Takaluukun lukituksen avaaminen etäavaimella

Päivitetty 7/23/2018

Takaluukun lukitus voidaan avata erikseen etäavaimen painikkeella.

Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit

Päivitetty 7/23/2018

Auto on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmälläPassive Entry* ja siinä on sen vuoksi useita sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin autossa.

Red Key -avaimen* asetukset

Päivitetty 7/23/2018

Tavallisen etäavaimen omistaja voi tehdä Red Key -avaimen asetukset. Jotkut kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia.

Elektroninen käynnistyksenesto

Päivitetty 7/23/2018

Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman käynnistämisen.

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitseminen ja lukituksen avaaminen tapahtua samanaikaisesti.

Etäavaimella

Päivitetty 7/23/2018

Etäavain lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun ja avaa niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa, jotta auto voidaan käynnistää.

Jännitetilat

Päivitetty 7/23/2018

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.