Internet-yhteys

Automodeemin asetukset*

Päivitetty 1/31/2020

Automodeemin asetukset*

Auto on varustettu modeemilla, jota voidaan käyttää auton yhdistämiseen internetiin. On myös mahdollista jakaa internetyhteys toiminnon Wi-Fi kautta.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ViestintäAutomodeemin Internet ja valitkaa asetukset:

  • Automodeemin Internet - valinta siitä, automodeemia käytetään kytkentänä.
  • Datakäyttö - kohdan Nollaa painaminen nollaa vastaanotetun ja lähetetyn datamäärän laskennan.
  • Verkko
Valitse operaattori - automaattinen tai manuaalinen verkko-operaattorin valinta.
Verkkovierailu - jos ruutu on ruksattu, automodeemi yrittää yhdistyä Internetiin, kun auto on ulkomailla oman verkon ulkopuolella. Huomatkaa, että tämä voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Tarkistakaa roaming-sopimuksenne ulkomailla tapahtuvaa dataliikennettä koskien kotimaiselta verkko-operaattoriltanne.
  • SIM-kortin PIN-koodi
Muuta PIN-koodi - enintään 4 numeroa voidaan ilmoittaa.
Kytke PIN-koodi pois - valinta siitä, tarvitaanko PIN-koodia SIM-kortin käyttöön.
  • Lähetä pyydetty koodi - käytetään esim. käteiskortin lataamiseen tai saldon tarkastamiseen. Toiminto on operaattorikohtainen.

Oliko tästä apua?