Internet-yhteys

Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta

Päivitetty 1/31/2020

Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta

Internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin ja henkilökohtaisen SIM-kortin (P-SIM)* kautta.

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot käyttävät palveluja varten internet-yhteyttä automodeemin kautta.

P5-1617-SIM card placement

Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti pitimeen tavaratilan lattian alle.

Huomatkaa, että auton kortinlukijaa varten tarvitaan mini-SIM-kortti.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta ViestintäAutomodeemin Internet.

Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä Automodeemin Internet-toiminnon ruutuun tai poistamalla se.

Jos toista yhdistämislähdettä käytetään, vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.

Antakaa SIM-kortin PIN-koodi.

Auto kytkeytyy verkkoon.


Oliko tästä apua?