Internet-yhteys

Auton yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Päivitetty 5/18/2020

Auton yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Bluetoothin kautta puhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoon yhdistettyjä palveluja.

Jotta auto voidaan yhdistää internetiin, Bluetooth-yhdistetyn puhelimen on oltava ollut yhdistettynä autoon Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin.

Varmistakaa, että puhelin tukee internet-jakoa ja että toiminto on aktivoitu. iPhone-puhelimessa toiminto on nimeltään "Oma yhteyspiste". Android-puhelimissa toiminnolla voi olla eri nimiä, mutta yleensä sitä nimitetään "Mobiilitukiasemaksi". iPhone-puhelimissa myös "Oma yhteyspiste" -valikkosivun on oltava auki, kunnes internet-yhteys on muodostettu.

Jos puhelin on yhdistetty aiemmin Bluetooth-yhteyden avulla, painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.

Painakaa painiketta ViestintäBluetooth-laitteet.

Merkitkää ruutu Bluetooth Internet-jako otsikon Internet-yhteys alla.

Jos toista yhdistämislähdettä käytetään, vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.

Autonne on nyt yhdistetty internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kautta.

Huomio

Puhelimen ja verkko-operaattorin täytyy tukea internet-jakoa (internet-yhteyden jakamista) ja tilaukseen täytyy sisältyä tiedonsiirto.

Huomio

Käytettäessä Apple CarPlay -toimintoja auto voidaan yhdistää internetiin vain Wi-Fi-yhteyden tai automodeemin* kautta.


Oliko tästä apua?