Internet-yhteys

Auton yhdistäminen internetiin puhelimen (Wi-Fi) avulla

Päivitetty 5/18/2020

Auton yhdistäminen internetiin puhelimen (Wi-Fi) avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi-verkon kautta puhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne autoon yhdistetyt palvelut.

Varmistakaa, että puhelin tukee internet-jakoa ja että toiminto on aktivoitu. iPhone-puhelimessa toiminto on nimeltään "Oma yhteyspiste". Android-puhelimissa toiminnolla voi olla eri nimiä, mutta yleensä sitä nimitetään "Mobiilitukiasemaksi". iPhone-puhelimissa myös "Oma yhteyspiste" -valikkosivun on oltava auki, kunnes internet-yhteys on muodostettu.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Siirtykää eteenpäin kohtaan ViestintäWi-Fi.

Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä ruutuun Wi-Fi tai poistamalla se.

Jos toista yhdistämislähdettä käytetään, vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.

Painakaa yhdistettävän verkon verkkonimeä.

Anna verkon tunnussana.

Auto kytkeytyy verkkoon.

Huomatkaa, että jotkut puhelimet katkaisevat internet-jaon, kun yhteys autoon katkeaa, esim. kun autosta poistutaan sekä seuraavaan käyttökertaan asti. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.

Kun puhelin liitetään autoon, se tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Tallennettujen verkkojen luettelon näyttämiseksi tai tallennettujen verkkojen poistamiseksi manuaalisesti siirtykää kohtaan AsetuksetViestintäWi-FiTallennetut verkot.

Huomio

Puhelimen ja verkko-operaattorin täytyy tukea internet-jakoa (internet-yhteyden jakamista) ja tilaukseen täytyy sisältyä tiedonsiirto.

P5–1507–WiFi logo small

Wi-Fi-yhteyden tekniset ja turvallisuutta koskevat vaatimukset kuvataan erillisessä kappaleessa.


Oliko tästä apua?