Internet-yhteys

Puuttuva tai huono internet-yhteys

Päivitetty 5/18/2020

Puuttuva tai huono internet-yhteys

Internet-yhteyteen vaikuttavat tekijät

Siirrettävän datan määrä riippuu siitä, minkälaisia palveluja ja sovelluksia autossa käytetään. Esimerkiksi äänen suoratoisto voi aiheuttaa paljon dataliikennettä, jolloin yhteyden on oltava hyvä ja signaalin vahva.

Puhelimesta autoon

Internet-yhteyden nopeus voi vaihdella riippuen puhelimen sijainnista autossa. Siirtäkää puhelin lähemmäs keskinäyttöä signaalinvoimakkuuden lisäämiseksi. Varmistakaa, ettei välissä ole mitään häiritsevää.

Puhelimesta verkko-operaattorille

Mobiiliverkon nopeus vaihtelee kulloisenkin sijainnin kuuluvuuden mukaan. Verkon kuuluvuus voi olla heikompaa esim. tunneleissa, mäkien takana, syvissä laaksoissa tai sisätiloissa. Nopeus riippuu myös teleoperaattorin kanssa tehdystä sopimuksesta.

Huomio

Jos dataliikenteen osalta on ongelmia, ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne.

Puhelimen käynnistäminen uudelleen

Jos internet-yhteydessä ilmenee ongelmia, puhelimen käynnistäminen uudelleen voi auttaa.


Oliko tästä apua?